11

פּאַרטנערשיפּ

נעסטלע

Kanydas

מאָנגאָליש קו

ונליווער

Tiankaile